Про компанію

1. Інформація про компанію:

Товариство з обмеженою  відповідальністю «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»

ідентифікаційний код юридичної особи: 39147412

місцезнаходження: 03187, м. Київ, вул. Ак-ка Заболотного, 5, офіс 1

засоби зв’язку: тел. 044-221-17-17

Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів:

03187, м. Київ, вул. Ак-ка Заболотного, 5, офіс 1

Електронна адреса, за якою приймаються скарги клієнтів: 

leasing@dias-ukraine.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» надає послуги з фінансового лізингу на підставі Ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, виданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2630 від 15.06.2017) та Довідки про взяття на облік юридичної особи, що надає право надавати послуги з фінансового лізингу серія ФЛ №529, виданою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.05.2014 року.

2. Перелік послуг, що надаються, порядок та умови їх надання

ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА» - лізингова компанія, яка надає послуги фінансового лізингу та оперативного лізингу.

Умови надання послуг фінансового та оперативного лізингу залежать від обраного клієнтом продукту, предмета лізингу, валюти фінансування та строку лізингу. ДІАС ЛІЗИНГ Україна надає послуги фінансового лізингу у відповідності до вимог чинного законодавства України та згідно затверджених Товариством внутрішніх правил надання послуг фінансового лізингу. Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі фінансового лізингу, з основними умовами якого Клієнт має змогу ознайомитись на веб-сайті Товариства до моменту його укладення.

3. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг  

Вартість, розмір плати та умови надання послуги фінансового лізингу залежать від обраного продукту, строку лізингу та виду предмета лізингу.

Стандартні умови фінансування (без врахування витрат на страхування та зборів до пенсійного фонду):

 • · Авансовий платіж від 20%
 • · Термін лізингу від 12 до 36 місяців
 • · Валюта фінансування – UAH.
 • · Графік платежів - ануїтет
 • · Ставка фінансування від 20% в UAH
 • · Адміністративний платіж до 2,5% від вартості Предмета лізингу
 • · Предмети лізингу - легкові, вантажні, комерційні автомобілі, автобуси, трактори та інша агротехніка

У виключних випадках лізингова компанія може пропонувати спеціальні умови фінансування.

Наведені у цьому пункті дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги фіксуються при укладенні відповідного договору. Загальний розмір платежів при отриманні послуги фінансового лізингу залежить від обраного клієнтом виду предмета лізингу,  валюти фінансування та продукту.

4. При отриманні послуги можуть виникнути наступні податки та збори: 

-  Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у разі фінансування легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації. Порядок оплати встановлюються ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

- Транспортний податок у випадках, передбачених Податковим кодексом України, постановою КМУ постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 року.


5. Умови договору про надання фінансових послуг: 

 • За згодою сторін договір може бути припинений достроково, але не раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців із дати початку строку лізингу. Таке дострокове закінчення строку лізингу є можливим за умови попередження про відмову від договору за 30 календарних днів до дати  його розірвання та відсутності невиконаних зобов’язань за договором.

 • Лізингоодержувач (фізична особа), який не отримав предмет лізингу, та звернувся з письмовою заявою до лізингодавця про відмову від договору фінансового лізингу, має право отримати сплачені за таким договором кошти після їх повернення лізингодавцю від постачальника за вирахуванням штрафних санкцій, стягнутих останнім, що має бути підтверджено документально.
 • Лізингоодержувач має право достроково в односторонньому порядку (але не раніше ніж через 1 (один) рік з дати початку перебігу строку лізингу – дати підписання акту прийому-передачі предмета лізингу) розірвати договір (відмовитися від договору) та повернути предмет лізингу з власної ініціативи, письмово повідомивши про це лізингодавця не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання. При цьому лізингоодержувач зобов’язаний сплатити лізингодавцю усі платежі за договором, нараховані до сплати згідно з графіком платежів та несплачені, а також витрати понесені лізингодавцем за договором та некомпенсовані лізингоодержувачем. Штрафні санкції за дострокове припинення договору лізингоодержувачем (фізичною особою) договором не передбачені.
 • Усі зміни та доповнення до договору стають обов’язковими для виконання будь-якою стороною у випадку їх оформлення в письмовій формі та письмового підтвердження належним чином уповноваженими представниками.
 • Зміна розміру лізингових платежів здійснюється за згодою лізингоодержувача у випадках передбачених договором. 

6. Умови, на яких надаються послуги з фінансового лізингу фізичним особам: 

 • Інформація про лізингові платежі надається лізингоотримувачу у формі графіка лізингових платежів, що формується індивідуально та відображається у договорі фінансового лізингу
 • Відсутні додаткові платежі та комісії, пов’язані з укладенням, обслуговуванням договору та достроковим викупом об’єкта фінансового лізингу
 • Відсутні комісії за супровідні послуги, що надаються лізингодавцем та/або іншими особами та є обов’язковими для укладення договору фінансового лізингу чи можуть надаватися протягом строку дії договору фінансового лізингу, якщо такі платежі не включені до складу платежів
 • Об’єкт фінансового лізингу передається  у власність лізингоодержувача на підставі акту про передачу права власності та/ або іншого документу, який підтверджує передачу предмета лізингу у власність на умовах визначених  Загальними Умовами надання фінансових послуг

7.  Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 

З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до:

 • · Національного банку України Управління захисту прав споживачів фінансових послуг  за наступною адресою: 

01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 11-б

Онлайн-форма для заповнення скарги на вебсайті НБУ

Електронна пошта nbu@bank.gov.ua

Телефон контакт-центру:  0 800 505 240

 • · Держпродспоживслужби України та її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті: https://dpss.gov.ua/

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 

Електронна адреса: info@dpss.gov.ua

Години роботи:

пн-чт 9:00 - 18:00

пт 9:00 - 16:45

обідня перерва: 13:00 - 13:45

(044)-279-12-70

Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до надавача фінансової послуги з усною або письмовою скаргою/заявою та отримати обґрунтовану відповідь протягом 30 днів.

Способи врегулювання спірних питань щодо надання фінансових послуг:

1) Досудове врегулювання (направлення письмових звернень, запитів, листів до Компанії та/або до регулятора у сфері ринків фінансових послуг).

2) Судове врегулювання спору (направлення позовної заяви до суду).

8.  Схематичне зображення структури власності ТОВ "ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА"

9. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, буд. 9 

Веб-сайт: https://bank.gov.ua

Телефон:  0 800 505 240

електронна пошта nbu@bank.gov.ua

10. Товариство не має відокремлених підрозділів.

11. Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні.

12. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймались.

13. Наглядова рада товариства – відсутня.

Режим робочого часу ТОВ «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»:

Робочі дні: пн-пт  9.00 – 18.00.

Вихідні дні: сб, нд

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2630 від 15.06.2017

Закон "Про фінансовий лізинг"

Закон України "Про захист прав споживачів"