Про лізинг

Лізинг за своєю сутністю ототожнюють з довгостроковою орендою з правом подальшого викупу.  Предметом лізингу можуть бути транспортні засоби, обладнання, інше рухоме чи нерухоме майно, приміщення та інше.

Автолізинг – це зручний спосіб придбати транспортний засіб, сплачуючи його вартість поступово з мінімальним фінансовим навантаженням на бізнес чи бюджет сім’ї. Особливо популярним є лізинг для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, оскільки крім вищезазначених переваг лізингова угода надає можливість отримати податкові вигоди, а саме збільшення податкового кредиту з ПДВ та зменшення бази оподаткування з податку на прибуток.

Лізинг може бути фінансовим та операційним – різниця між ними полягає в тому, що в фінансовому лізингу передбачається купівля-продаж транспорту в кінці строку користування, який має бути не меншим ніж 12 місяців. Фінансовий лізинг прямо передбачає не тільки передачу лізингоодержувачу об'єкту лізингу, але й обов'язкову передачу всіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння ним. В операційному лізингу лізингоодержувач користується предметом лізингу протягом строку дії договору, після чого повертає його лізинговій компанії.

Сутність фінансової лізингової угоди полягає в наступному - клієнт звертається в лізингову компанію після того як вже обрав транспортний засіб/обладнання та його постачальника. Лізингова компанія придбаває предмет лізингу у зазначеного постачальника та передає його у користування лізингоодержувачу на певний строк, обумовлений в договорі лізингу за визначену плату. Протягом строку лізингу лізингоодержувач має погасити не тільки вартість транспорту, але й інші платежі, які включаються в розмір лізингових платежів, а саме комісія лізингової компанії за надання послуги лізингу, витрати на реєстрацію, страхування. В кінці строку дії лізингового договору об’єкт лізингу передається у власність клієнту за умови повної сплати вартості лізингового майна.  

Основними перевагами лізингу є:

  1. початкові витрати обмежені розміром першопочаткового внеску, комісії за надання послуг та витрати на реєстрацію, вартість страхування включається до складу щомісячних лізингових платежів та рівномірно розподіляються на весь строк дії договору.
  2. зменшення розміру бази оподаткування з податку на прибуток оскільки лізингові платежі відносяться до складу валових витрат (стосується юридичних осіб).
  3. збільшення податкового кредиту – по факту приймання предмету лізинга лізингоотримувач має право збільшити податковий кредит на суму ПДВ від його вартості.
  4. лізинг дозволяє зберегти оборотні кошти
  5. можливість скористатися фінансуванням із залишковою вартістю, що дозволить зменшити розмір щомісячних платежів.
  6. на предмет лізингу не може бути накладене обтяження третіх осіб.

При оформленні лізингової угоди можливо обрати зручну схему фінансування, графік та розмір лізингових платежів.

НАДСИЛАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ - МИ БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦЮВАТИ З ВАМИ!